国立国会図書館デジタルコレクション

トップへ このデータベースについて ヘルプ

東京医学 : 東京大学大学院医学系研究科・医学部年報. 103(2)/(3)/(4)

情報
操作方法

目次・巻号

 • 東京医学 : 東京大学大学院医学系研究科・医学部年報
  • 1960~1969 (10)
  • 1970~1979 (42)
  • 1980~1989 (37)
  • 1990~1999 (16)
   • 1990 (3)
   • 1991 (3)
   • 1992 (1)
   • 1993 (2)
   • 1995 (1)
   • 1996 (2)
    • 103(1) [101]
    • 103(2)/(3)/(4) [349]
     • Preface / Morihiro Sugishita ; Hiroshi Yoshikura ; Yasuo Ihara ; Toshiro Fujita ; Seiji Niimi ; Atsuhiko Sakamoto ; Makoto Araie ; Shun-ichiro Kubota
     • School of Medicine //~216
     • Department of Basic Medicine //~45
     • Department of Anatomy and Cell Biology / Akio Yamauchi ; Nobutaka Hirokawa ; Yoshimitsu Kanai ; Takao Nakata ; Reiko Sato-Harada ; Yasuko Noda ; Sen Takeda ; Takeshi Funakoshi ; Yasushi Okada ; Masahide Kikkawa ; Yosuke Tanaka/p1~3
     • First Department of Physiology / Yasushi Miyashita ; Haruo Kasai ; Hiroyuki Okuno ; Isao Hasegawa/p4~6
     • Second Department of Physiology / Mamoru Kumada ; Kazuaki Ohsawa ; Noriko Takuwa ; Tomoyuki Kuwaki ; Wei-Hua Cao/p7~8
     • First Department of Biochemistry / Hiroto Okayama ; Akihisa Nagata ; Shigeki Jinno ; Koichi Tanaka ; Hiroshi Murakami/p9~10
     • Second Department of Biochemistry / Takao Shimizu ; Masao Iwamori ; Takashi Izumi ; Toshie Takahashi ; Kazuhiko Kume/p11~13
     • First Department of Pathology / Rikuo Machinami ; Atsuhiko Sakamoto ; Tsuyoshi Tange ; Hajime Horiuchi ; Masaya Mori ; Toru Motoi/p14~15
     • Second Department of Pathology / Takatoshi Ishikawa ; Hideaki Oda ; Seiichiro Shimizu ; Yoko Nakatsuru/p16~17
     • First Department of Pharmacology / Masamitsu Iino ; Hiroshi Takeshima ; Takashi Sakurai ; Kazuhiro Ohmi/p18~20
     • Second Department of Pharmacology / Masayoshi Mishina ; Hiromi Ohmuro ; Hideki Ando ; Hisashi Mori/p21~23
     • Department of Hygiene / Kouji Matsushima ; Shigeo Manabe ; Masaru Nagahashi ; Nobutaka Kurihara/p24~25
     • Department of Bacteriology / Hiroshi Yoshikura ; Michiaki Masuda ; Masamichi Ohshima ; Takashi Odawara/p26~28
     • Department of Forensic Medicine / Takahiko Takatori ; Masataka Nagao ; Kimiharu Iwadate ; Hirotaro Iwase/p29~31
     • Department of Immunology / Tadatsugu Taniguchi ; Yoshihiro Asano ; Shinsuke Taki ; Tadaaki Miyazaki ; Hisashi Harada ; Motoo Kitagawa/p32~34
     • Department of Public Health / Shunichi Araki ; Kazuhito Yokoyama ; Katsuyuki Murata ; Fumihiro Sata ; Takeshi Tanigawa ; Mutsuhiro Nakao/p35~38
     • Department of Physiological Chemistry and Nutrition / Yousuke Seyama ; Shun-ichiro Kubota ; Kazutaka Kano ; Chiyo Hori ; Yasunobu Uchijima/p39~41
     • Department of Radiological Health / Yoshiro Aoki ; Tomoko Kusama ; Michiaki Kai ; Nobuhiko Ban/p42~43
     • Department of Radiation Oncology――Experimental Radiology / Norio Suzuki ; Kazuo Sakai ; Masamitsu Itoh ; Kazuya Hirano/p44~45
     • Department of Clinical Medecine //~178
     • First Department of Internal Medicine / Kiyoshi Kurokawa ; Tsuyoshi Watanabe ; Kazumasa Miki ; Yoshiyasu Kaneko ; Masaaki Higashihara ; Itsuro Ogata ; Kazuo Nosaka ; Akihide Nakao ; Shigeo Taniguchi ; Naohiko Masaki ; Toshiyuki Maruyama ; Haruki Yamada ; Tomoaki Tomiya ; Norio Kawamura ; Kazuhiko Koike ; Naohisa Yahagi ; Minoru Ohno ; Hitoshi Ikeda ; George Seki ; Junichi Taguchi ; Katsunori Aoki ; Junichi Hanai ; Akihiko Ohno/p47~58
     • Second Department of Internal Medicine / Masao Omata ; Teruhiko Toyooka ; Atsuo Goto ; Kenjiro Kimura ; Yasunobu Hirata ; Katsu Takenaka ; Yoshio Uehara ; Yasushi Shiratori ; Keiichiro Atarashi ; Shin-ichi Momomura ; Takanobu Tomaru ; Takao Kawabe ; Toshiyuki Takahashi ; Toshiaki Nakajima ; Yasuo Niwa ; Jun-ichi Suzuki ; Yuji Murakawa ; Haruhiko Yoshida ; Masahiro Kurita ; Osami Kohmoto ; Shuichiro Shiina ; Seiryou Sugiura ; Akihiko Aoyagi ; Hiroshi Matsui/p59~71
     • Third Department of Internal Medicine / Yoshio Yazaki ; Nobuhiro Yamada ; Toru Yamaji ; Kazuhide Yamaoki ; Takashi Kadowaki ; Tetsuro Okabe ; Shun Ishibashi ; Tomoaki Mitsuhashi ; Kazuyuki Tobe ; Yoshikazu Shibasaki ; Tomoichiro Asano ; Shin Ohnishi ; Hiroki Kurihara ; Hiroyuki Aburatani ; Kinuko Mitani ; Masahiko Kurabayashi ; Toshihide Mimura ; Yoshinori Seko ; Shigeru Chiba ; Nobuyuki Matsuhashi ; Koji Maemura ; Nobuya Ohishi ; Hiroaki Honda ; Issei Komuro/p72~82
     • Fourth Department of Internal Medicine / Toshiro Fujita ; Naohide Yamashita ; Tetsuya Igarashi ; Toshio Matsumoto ; Tomoki Okazaki ; Katsuyuki Ando ; Fujiko Okabe ; Koji Takano ; Takashi Nakaoka ; Yuji Tanaka ; Mitsuhiko Ogita ; Madoka Taguchi ; Yasuhiro Takeuchi ; Nobuo Sekine ; Seiji Fukumoto ; Toru Motokura ; Yoshitake Murayama ; Kaoru Uchimaru ; Tetsuya Mine ; Kankitsu Cho ; Shinya Kaname/p83~89
     • Department of Internal Medicine and Physical Therapy / Koji Ito ; Yutaka Morita ; Hirokazu Okudaira ; Tetsufumi Inoue ; Matsunobu Suko ; Fujio Takeuchi ; Kunihiko Tsubura ; Haruhito Sugiyama ; Toshiaki Takaishi ; Shigeto Tohma ; Ichiro Murata ; Naoyuki Tsuchiya ; Shigeru Takafuji ; Kenji Ito ; Seiichi Kitani ; Ryoichi Tanaka ; Shunsuke Shoji ; Makoto Sato ; Akira Ishii/p90~97
     • Department of Geriatrics / Yasuyoshi Ouchi ; Yoshinosuke Fukuchi ; Kenji Toba ; Takayuki Hosoi ; Takeshi Matsuse ; Masato Eto ; Masao Yoshizumi ; Koichiro Nagano ; Koichi Kozaki ; Shusuke Furuhashi ; Masahiro Akishita/p98~102
     • First Department of Surgery / Tetsuichiro Muto ; Hirokazu Nagawa ; Hiroshi Shigematsu ; Hiroshi Yasuhara ; Wataru Kimura ; Ikuo Nagashima ; Tadahiko Masaki ; Hidemi Ohshiro ; Masaya Ono ; Osamu Tominaga ; Yasuyuki Seto ; Haruo Aramoto ; Shoichi Kaizaki ; Yasuhiko Muto ; Shinichi Hori ; Gosei Ishimaru/p103~107
     • Second Department of Surgery / Masatoshi Makuuchi ; Toshiro Konishi ; Tadatoshi Takayama ; Yasushi Harihara ; Osamu Sato ; Mamoru Hiraishi ; Tetsuro Miyata ; Keiichi Kubota ; Masaru Hirata ; Takafumi Ueno ; Kenji Miki ; Atsushi Matsuura ; Akihiko Ito ; Taiichi Otani/p108~112
     • Third Department of Surgery / Takashi Oohara ; Mitsuru Yamakawa ; Michio Kaminishi ; Shu Kuramoto ; Shigeru Sakai ; Yoshikazu Mimura ; Jun Maeda ; Hidemitsu Yasuda ; Toshihisa Ogawa ; Kaoru Kobayashi ; Hajime Kanauchi ; Masanori Hashimoto ; Hajime Yamada ; Hirokazu Yamaguchi ; Toshiki Mimura ; Fumio Aoki ; Junichi Kojima ; Keizo Unou ; Rie Kisoda ; Masashi Shimada/p113~114
     • Department of Neurosurgery / Takaaki Kirino ; Tomio Sasaki ; Ichiro Suzuki ; Akio Asai ; Takamitsu Fujimaki ; Nobutaka Kawahara ; Makoto Taniguchi ; Takafumi Ide ; Kensuke Kawai ; Nobuhito Saito ; Katsumi Hoya ; Kazuhiko Mishima ; Hiroki Kurita/p115~118
     • Department of Cardiothoracic Surgery / Akira Furuse ; Yutaka Kotsuka ; Kuniyoshi Yagyu ; Motohiro Kawauchi ; Osamu Tanaka ; Jun Nakajima ; Tadasu Kohno ; Makoto Takeda ; Hiroshi Kubota ; Minoru Ono ; Mika Takeshita ; Kagami Miyaji ; Kazuto Imanaka ; Masahiko Ezure/p119~121
     • Department of Orthopaedic Surgery / Takahide Kurokawa ; Kozo Nakamura ; Takashi Matsushita ; Hiromi Oda ; Takashige Umeyama ; Yoji Mikami ; Hiromu Katsumoto ; Takahiro Goto ; Hiroshi Kawaguchi ; Naoshi Fukui ; Yuji Okazaki ; Katsushi Takeshita ; Kazuhiko Michishita ; Ehi Boku ; Yuichi Okuma ; Takuji Nishikawa ; Satoru Sasaki/p122~124
     • Department of Obstetrics and Gynecology / Yuji Taketani ; Takashi Okai ; Osamu Tsutsumi ; Hiroyuki Yoshikawa ; Shiro Kozuma ; Tetsu Yano ; Tomoyuki Fujii ; Yoko Sagara ; Mikio Momoeda ; Eiji Ryo ; Hidemi Shiotsu ; Toshihiro Fujiwara ; Takashi Onda ; Koichi Kobayashi ; Masahito Shimauchi ; Hidenori Nishina ; Akihiko Kikuchi ; Naonori Hara ; Kaoru Tadauchi ; Genzo Marumo ; Takako Ito/p125~130
     • Department of Pediatrics / Masayoshi Yanagisawa ; Fumio Bessho ; Yasuhide Hayashi ; Yoichi Sakakihara ; Yasuhide Nakamura ; Toshio Hishi ; Shin-ichi Naritaka ; Hitoshi Kato ; Miyuki Kobayashi ; Mihoko Yonezawa ; Yuko Miki ; Akira Oka ; Kazuhiko Shibuya ; Shoei Kim ; Takayoshi Isoda ; Masaya Kubota ; Shigetoshi Kobayashi ; Masaki Hoshiyama ; Yoshiaki Hoshikawa/p131~134
     • Department of Ophthalmology / Kanjiro Masuda ; Shiroaki Shirato ; Makoto Araie ; Tadahiko Tsuru ; Yujiro Fujino ; Tetsuro Oshika ; Hidetoshi Yamashita ; Mikoro Mori ; Schuichiro Eguchi ; Toshikatsu Kaburagi ; Tadashi Takahashi ; Hiroto Obata ; Jun Sugiyama ; Muneyuki Takao ; Rishu Inoue ; Kazutaka Kamiya ; Fumiko Taniguchi ; S.M. Monowarul Islam/p135~140
     • Department of Dermatology / Kunihiko Tamaki ; Hidemi Nakagawa ; Ken Iozumi ; Sumihisa Imakado ; Mamitaro Ohtsuki ; Nobuo Yamada ; Yasuhiro Kawabata ; Takeshi Tamaki ; Mayumi Komine ; Koichiro Nakamura ; Akihiko Asahina ; Yoshihiro Watabe ; Naoko Kanda ; Makoto Adachi/p141~145
     • Department of Urology / Kazuki Kawabe ; Atsushi Tajima ; Tadaichi Kitamura ; Yukio Homma ; Nobuo Moriyama ; Shuji Kameyama ; Yoshio Hosaka ; Akira Kimura ; Hisashi Matsushima ; Takumi Takeuchi ; Yoshinori Tanaka ; Makoto Suzuki ; Kyoichi Tomita ; Satoru Takahashi ; Kiyoshi Saiko ; Toshiyuki Kamijo ; Seiji Aruga ; Masayuki Sugimoto ; Shigeharu Kurimoto/p146~150
     • Department of Neuropsychiatry / Masaaki Matsushita ; Nobuo Nakayasu ; Naoji Amano ; Naohiko Seki ; Masahiko Saito ; Kenn-ichi Hiramatsu ; Kazuyuki Nakagome ; Masaru Miyauchi ; Mikio Tomita ; Iwao Sano ; Masato Fukuda ; Hirosi Yamashita ; Yukiko Kanou ; Kazumasa Kimura/p151~152
     • Department of Otorhinolaryngology and Head&Neck Surgery / Kimitaka Kaga ; Keiichi Ichimura ; Masashi Sugasawa ; Tatsuya Yamasoba ; Niro Tayama ; Toshihisa Murofushi ; Masaichi Nakamura ; Naonobu Takeuchi ; Kenichi Nibu ; Ken Ito ; Masako Abe ; Esao Takasago ; Katsuhiko Tezuka ; Masanobu Shinogami ; Rie Naito ; Hiromu Sugimura ; Shinichi Ishimoto/p153~156
     • Department of Radiology / Yasuhito Sasaki ; Kuni Ohtomo ; Yukimasa Aoki ; Tohru Ohtake ; Yujiro Matsuoka ; Keiichi Nakagawa ; Noriyuki Baba ; Yoshitaka Okada ; Toshimitsu Momose ; Toshiaki Watanabe ; Ichiro Shirouzu ; Toshiyuki Ohkubo ; Kenji Hasezawa ; Naoto Hayashi/p157~161
     • Department of Anaesthesiology / Kazuo Hanaoka ; Kunio Suwa ; Naosuke Sugai ; Hideko Arita ; Noriko Ichiisi ; Yasuo Ide ; Choku Yajima ; Tosinobu Sumida ; Yosiaki Satou ; Masakazu Hayashida ; Shigehito Sawamura/p162~164
     • Department of Plastic and Reconstructive Surgery / Kiyonori Harii ; Takashi Nakatsuka ; Hirotaka Asato ; Yasushi Sugawara ; Akihiko Takushima ; Kotaro Yoshimura ; Shinichi Wakita/p165~167
     • Department of Clinical Laboratory Medicine / Kazuhiko Nakahara ; Kiyoshi Kitamura/p168~170
     • Department of Oral and Maxillofacial Surgery / Tsuyoshi Takato ; Takafumi Susami ; Katsunari Nishihara ; Takahide Komori ; Motohiro Ohkoshi ; Gen-ichiro Takagi ; Yoshiyuki Yonehara ; Yasuhiro Sakamoto ; Shigeyuki Matsumoto ; Yoshiyuki Mori ; Makoto Nakatsuru ; Ken Tomizuka/p171~172
     • Department of Pediatric Surgery / Kinji Yokomori ; Hideo Kawarasaki ; Yoshiyuki Kamii ; Kazuko Obana ; Yoshihiro Kitano/p173~175
     • Department of Traumatology and Critical Care Medicine / Kazuhiko Maekawa ; Koji Mii ; Kazuyuki Ono/p176~176
     • Department of Psychosomatic Medicine / Tomifusa Kuboki ; Shinobu Nomura ; Tadashi Sasaki/p177~178
     • School of Health Sciences and Nursing //~200
     • Department of Human Ecology / Ryutaro Ohtsuka ; Hiroshi Kashiwazaki ; Tetsuro Hongo ; Minato Nakazawa/p179~180
     • Department of Epidemiology and Biostatistics / Yasuo Ohashi ; Junko Matsubara ; Shuji Hashimoto ; Satoshi Nakai ; Takahiro Kiuchi/p181~182
     • Department of Biomedical Chemistry / Katsuji Takai ; Shigeru Ohta ; Tsuneyuki Oku ; Eiko Nakamaru/p183~184
     • Department of Health Administration / Atsuaki Gunji ; Kiyoshi Kawakubo ; Takashi Fukuda/p185~186
     • Department of Health Sociology / Chieko Kawata ; Yoshihiko Yamazaki ; Tohru Yoshida ; Makoto Tamura/p187~189
     • Department of Maternal and Child Health / Hiroshi Ushijima ; Makoto Higurashi ; Hideoki Fukuoka ; Itaru Kobayashi ; Masaaki Oda ; Kumiko Takadaya/p190~192
     • Department of Mental Health and Nursing / Hiroshi Kurita ; Iwao Oshima ; Takamasa Saitoh ; Toshio Mori/p193~193
     • Department of Adult Health and Nursing / Michiyo Kojima ; Michino Kihara/p194~195
     • Department of Fundamental Nursing / Masako Yano ; Katsuya Kanda ; Reiko Satoh ; Shigeaki Watanuki/p196~197
     • Department of Community Health Nursing / Katsuko Kanagawa ; Sachiyo Murashima ; Emiko Saito ; Akemi Kaneko/p198~199
     • Department of Family Nursing / Chieko Sugishita ; Kazuko Ishigaki ; Ako Yamada(Yoshinaga) ; Noriko Yamamoto/p200~200
     • School of International Health //~210
     • Department of Human Genetics / Katsushi Tokunaga ; Yasuo Nakagome ; Yutaka Nakahori ; Tatsushi Toda ; Naoyuki Tsuchiya/p201~204
     • Department of Health Policy and Planning / Takusei Umenai ; Masaru Nishigaki ; Tomoyuki Igari ; Hajime Sato hajije/p205~208
     • Department of Ethics and Anthropology / Gen Ohi ; Ichiro Kai/p209~210
     • Endowment Development //~216
     • Department of Disease-related Gene Regulation Research(Snadoz) / Jun-ichi Miyazaki ; Koichi Ikuta ; Fumi Tashiro ; Toshiaki Kikuchi ; Kohnosuke Mitani/p211~213
     • Department of Cardiovascular Biomechanics / Joji Ando ; You Takuwa/p214~216
     • University of Tokyo Hospital //p217~245
     • Clinical Division / Ichiro Kanazawa ; Nobuyuki Nukina ; Shin Kwak ; Masaki Sakurai ; Yoshikazu Ugawa ; Susumu Kusunoki ; Shigeo Murayama ; Jun Goto ; Hitoshi Okazawa/p217~223
     • First Department of Internal Medicine / Kiyoshi Kurokawa ; Tsuyoshi Watanabe ; Kazumasa Miki ; Yoshiyasu Kaneko ; Masaaki Higashihara ; Itsuro Ogata ; Kazuo Nosaka ; Akihide Nakao ; Shigeo Taniguchi ; Naohiko Masaki ; Toshiyuki Maruyama ; Haruki Yamada ; Tomoaki Tomiya ; Norio Kawamura ; Kazuhiko Koike ; Naohisa Yahagi ; Minoru Ohno ; Hitoshi Ikeda ; George Seki ; Junichi Taguchi ; Katsunori Aoki ; Junichi Hanai ; Akihiko Ohno / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
     • Second Department of Internal Medicine / Masao Omata ; Teruhiko Toyooka ; Atsuo Goto ; Kenjiro Kimura ; Yasunobu Hirata ; Katsu Takenaka ; Yoshio Uehara ; Yasushi Shiratori ; Keiichiro Atarashi ; Shin-ichi Momomura ; Takanobu Tomaru ; Takao Kawabe ; Toshiyuki Takahashi ; Toshiaki Nakajima ; Yasuo Niwa ; Jun-ichi Suzuki ; Yuji Murakawa ; Haruhiko Yoshida ; Masahiro Kurita ; Osami Kohmoto ; Shuichiro Shiina ; Seiryou Sugiura ; Akihiko Aoyagi ; Hiroshi Matsui / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
     • Third Department of Internal Medicine / Yoshio Yazaki ; Nobuhiro Yamada ; Toru Yamaji ; Kazuhide Yamaoki ; Takashi Kadowaki ; Tetsuro Okabe ; Shun Ishibashi ; Tomoaki Mitsuhashi ; Kazuyuki Tobe ; Yoshikazu Shibasaki ; Tomoichiro Asano ; Shin Ohnishi ; Hiroki Kurihara ; Hiroyuki Aburatani ; Kinuko Mitani ; Masahiko Kurabayashi ; Toshihide Mimura ; Yoshinori Seko ; Shigeru Chiba ; Nobuyuki Matsuhashi ; Koji Maemura ; Nobuya Ohishi ; Hiroaki Honda ; Issei Komuro / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
     • Department of Internal Medicine and Physical Therapy / Koji Ito ; Yutaka Morita ; Hirokazu Okudaira ; Tetsufumi Inoue ; Matsunobu Suko ; Fujio Takeuchi ; Kunihiko Tsubura ; Haruhito Sugiyama ; Toshiaki Takaishi ; Shigeto Tohma ; Ichiro Murata ; Naoyuki Tsuchiya ; Shigeru Takafuji ; Kenji Ito ; Seiichi Kitani ; Ryoichi Tanaka ; Shunsuke Shoji ; Makoto Sato ; Akira Ishii / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
     • Department of Geriatrics / Yasuyoshi Ouchi ; Yoshinosuke Fukuchi ; Kenji Toba ; Takayuki Hosoi ; Takeshi Matsuse ; Masato Eto ; Masao Yoshizumi ; Koichiro Nagano ; Koichi Kozaki ; Shusuke Furuhashi ; Masahiro Akishita / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
     • First Department of Surgery / Tetsuichiro Muto ; Hirokazu Nagawa ; Hiroshi Shigematsu ; Hiroshi Yasuhara ; Wataru Kimura ; Ikuo Nagashima ; Tadahiko Masaki ; Hidemi Ohshiro ; Masaya Ono ; Osamu Tominaga ; Yasuyuki Seto ; Haruo Aramoto ; Shoichi Kaizaki ; Yasuhiko Muto ; Shinichi Hori ; Gosei Ishimaru / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
     • Second Department of Surgery / Masatoshi Makuuchi ; Toshiro Konishi ; Tadatoshi Takayama ; Yasushi Harihara ; Osamu Sato ; Mamoru Hiraishi ; Tetsuro Miyata ; Keiichi Kubota ; Masaru Hirata ; Takafumi Ueno ; Kenji Miki ; Atsushi Matsuura ; Akihiko Ito ; Taiichi Otani / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
     • Department of Neurosurgery / Takaaki Kirino ; Tomio Sasaki ; Ichiro Suzuki ; Akio Asai ; Takamitsu Fujimaki ; Nobutaka Kawahara ; Makoto Taniguchi ; Takafumi Ide ; Kensuke Kawai ; Nobuhito Saito ; Katsumi Hoya ; Kazuhiko Mishima ; Hiroki Kurita / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
     • Department of Cardiothoracic Sugery / Akira Furuse ; Yutaka Kotsuka ; Kuniyoshi Yagyu ; Motohiro Kawauchi ; Osamu Tanaka ; Jun Nakajima ; Tadasu Kohno ; Makoto Takeda ; Hiroshi Kubota ; Minoru Ono ; Mika Takeshita ; Kagami Miyaji ; Kazuto Imanaka ; Masahiko Ezure / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Orthopaedic Surgery / Takahide Kurokawa ; Kozo Nakamura ; Takashi Matsushita ; Hiromi Oda ; Takashige Umeyama ; Yoji Mikami ; Hiromu Katsumoto ; Takahiro Goto ; Hiroshi Kawaguchi ; Naoshi Fukui ; Yuji Okazaki ; Katsushi Takeshita ; Kazuhiko Michishita ; Ehi Boku ; Yuichi Okuma ; Takuji Nishikawa ; Satoru Sasaki / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Obstetrics and Gynecology / Yuji Taketani ; Takashi Okai ; Osamu Tsutsumi ; Hiroyuki Yoshikawa ; Shiro Kozuma ; Tetsu Yano ; Tomoyuki Fujii ; Yoko Sagara ; Mikio Momoeda ; Eiji Ryo ; Hidemi Shiotsu ; Toshihiro Fujiwara ; Takashi Onda ; Koichi Kobayashi ; Masahito Shimauchi ; Hidenori Nishina ; Akihiko Kikuchi ; Naonori Hara ; Kaoru Tadauchi ; Genzo Marumo ; Takako Ito / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Pediatrics / Masayoshi Yanagisawa ; Fumio Bessho ; Yasuhide Hayashi ; Yoichi Sakakihara ; Yasuhide Nakamura ; Toshio Hishi ; Shin-ichi Naritaka ; Hitoshi Kato ; Miyuki Kobayashi ; Mihoko Yonezawa ; Yuko Miki ; Akira Oka ; Kazuhiko Shibuya ; Shoei Kim ; Takayoshi Isoda ; Masaya Kubota ; Shigetoshi Kobayashi ; Masaki Hoshiyama ; Yoshiaki Hoshikawa / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Ophthalmongy / Kanjiro Masuda ; Shiroaki Shirato ; Makoto Araie ; Tadahiko Tsuru ; Yujiro Fujino ; Tetsuro Oshika ; Hidetoshi Yamashita ; Mikoro Mori ; Schuichiro Eguchi ; Toshikatsu Kaburagi ; Tadashi Takahashi ; Hiroto Obata ; Jun Sugiyama ; Muneyuki Takao ; Rishu Inoue ; Kazutaka Kamiya ; Fumiko Taniguchi ; S.M. Monowarul Islam / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Dermatology / Kunihiko Tamaki ; Hidemi Nakagawa ; Ken Iozumi ; Sumihisa Imakado ; Mamitaro Ohtsuki ; Nobuo Yamada ; Yasuhiro Kawabata ; Takeshi Tamaki ; Mayumi Komine ; Koichiro Nakamura ; Akihiko Asahina ; Yoshihiro Watabe ; Naoko Kanda ; Makoto Adachi / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Urology / Kazuki Kawabe ; Atsushi Tajima ; Tadaichi Kitamura ; Yukio Homma ; Nobuo Moriyama ; Shuji Kameyama ; Yoshio Hosaka ; Akira Kimura ; Hisashi Matsushima ; Takumi Takeuchi ; Yoshinori Tanaka ; Makoto Suzuki ; Kyoichi Tomita ; Satoru Takahashi ; Kiyoshi Saiko ; Toshiyuki Kamijo ; Seiji Aruga ; Masayuki Sugimoto ; Shigeharu Kurimoto / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Neuropsychiatry / Masaaki Matsushita ; Nobuo Nakayasu ; Naoji Amano ; Naohiko Seki ; Masahiko Saito ; Kenn-ichi Hiramatsu ; Kazuyuki Nakagome ; Masaru Miyauchi ; Mikio Tomita ; Iwao Sano ; Masato Fukuda ; Hirosi Yamashita ; Yukiko Kanou ; Kazumasa Kimura / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Otorhinolaryngology and Head&Neck Surgery / Kimitaka Kaga ; Keiichi Ichimura ; Masashi Sugasawa ; Tatsuya Yamasoba ; Niro Tayama ; Toshihisa Murofushi ; Masaichi Nakamura ; Naonobu Takeuchi ; Kenichi Nibu ; Ken Ito ; Masako Abe ; Esao Takasago ; Katsuhiko Tezuka ; Masanobu Shinogami ; Rie Naito ; Hiromu Sugimura ; Shinichi Ishimoto / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Radiology / Yasuhito Sasaki ; Kuni Ohtomo ; Yukimasa Aoki ; Tohru Ohtake ; Yujiro Matsuoka ; Keiichi Nakagawa ; Noriyuki Baba ; Yoshitaka Okada ; Toshimitsu Momose ; Toshiaki Watanabe ; Ichiro Shirouzu ; Toshiyuki Ohkubo ; Kenji Hasezawa ; Naoto Hayashi / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Anaesthesiology / Kazuo Hanaoka ; Kunio Suwa ; Naosuke Sugai ; Hideko Arita ; Noriko Ichiisi ; Yasuo Ide ; Choku Yajima ; Tosinobu Sumida ; Yosiaki Satou ; Masakazu Hayashida ; Shigehito Sawamura / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Plastic and Reconstructive Surgery / Kiyonori Harii ; Takashi Nakatsuka ; Hirotaka Asato ; Yasushi Sugawara ; Akihiko Takushima ; Kotaro Yoshimura ; Shinichi Wakita / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Oral and Maxillofacial Surgery / Tsuyoshi Takato ; Takafumi Susami ; Katsunari Nishihara ; Takahide Komori ; Motohiro Ohkoshi ; Gen-ichiro Takagi ; Yoshiyuki Yonehara ; Yasuhiro Sakamoto ; Shigeyuki Matsumoto ; Yoshiyuki Mori ; Makoto Nakatsuru ; Ken Tomizuka / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Pediatric Surgery / Kinji Yokomori ; Hideo Kawarasaki ; Yoshiyuki Kamii ; Kazuko Obana ; Yoshihiro Kitano / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Neurology / Ichiro Kanazawa ; Nobuyuki Nukina ; Shin Kwak ; Masaki Sakurai ; Yoshikazu Ugawa ; Susumu Kusunoki ; Shigeo Murayama ; Jun Goto ; Hitoshi Okazawa/p217~223
     • Central Clinical Facilities / Kazuhiko Nakahara ; Kiyoshi Kitamura ; Katsu Takenaka ; Yoshiaki Hashimoto ; Masato Yumoto ; Hajime Takizawa ; Katsumi Higashi ; Akiko Yoneyama/p224~241
     • Clinical Laboratory of University of Tokyo Hospital / Kazuhiko Nakahara ; Kiyoshi Kitamura ; Katsu Takenaka ; Yoshiaki Hashimoto ; Masato Yumoto ; Hajime Takizawa ; Katsumi Higashi ; Akiko Yoneyama/p224~227
     • Department of Traumatology and Clinical Care Medicine / Kazuhiko Maekawa ; Koji Mii ; Kazuyuki Ono / psee Department of Clinical Medicine, School of Medicine
     • Department of Transfusion Medicine / Yoichi Shibata ; Shoji Kuwata ; Ko Sasaki ; Nelson Tuno/p228~230
     • Department of Rehabilitation Medicine / Shuichi Kakurai ; Masami Akai ; Shinya Kimura/p231~232
     • Pathology Department / Rikuo Machinami ; Tsuyoshi Ishida ; Teruaki Oka ; Manabu Sasaki ; Jun-ichi Fukushima/p233~234
     • Department of Corneal Transplantation / Tadahiko Tsuru/p235~236
     • Department of Cell Therapy and Transplantation Medicine / Yoshio Yazaki ; Hisamaru Hirai ; Miyuki Kobayashi ; Shigeru Chiba/p237~239
     • Hospital Computer Center,University of Tokyo Hospital / Shigekoto Kaihara ; Kazuhiko Ohe ; Takahiro Kiuchi ; Toshiko Nagase/p240~241
     • Department of Pharmacy / Tatsuji Iga ; Hajime Kotaki ; Kazuyo Nishihara ; Munetoshi Sugiura ; Takao Orii ; Junichi Kawakami ; Takao Aoyama ; Hisakazu Ohtani ; YasuhikoYamada ; Kazuo Takayama ; Koujirou Yamamoto/p242~245
     • University of Tokyo Branch Hosprtal //p247~274
     • Clinical Division / Masahiro Mizuno/p247~267
     • Fourth Department of Internal Medicine / Toshiro Fujita ; Naohide Yamashita ; Tetsuya Igarashi ; Toshio Matsumoto ; Tomoki Okazaki ; Katsuyuki Ando ; Fujiko Okabe ; Koji Takano ; Takashi Nakaoka ; Yuji Tanaka ; Mitsuhiko Ogita ; Madoka Taguchi ; Yasuhiro Takeuchi ; Nobuo Sekine ; Seiji Fukumoto ; Toru Motokura ; Yoshitake Murayama ; Kaoru Uchimaru ; Tetsuya Mine ; Kankitsu Cho ; Shinya Kaname / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Third Department of Surgery / Takashi Oohara ; Mitsuru Yamakawa ; Michio Kaminishi ; Shu Kuramoto ; Shigeru Sakai ; Yoshikazu Mimura ; Jun Maeda ; Hidemitsu Yasuda ; Toshihisa Ogawa ; Kaoru Kobayashi ; Hajime Kanauchi ; Masanori Hashimoto ; Hajime Yamada ; Hirokazu Yamaguchi ; Toshiki Mimura ; Fumio Aoki ; Junichi Kojima ; Keizo Unou ; Rie Kisoda ; Masashi Shimada / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Psychosomatic Medicine / Tomifusa Kuboki ; Shinobu Nomura ; Tadashi Sasaki / psee Department of Clinical Medicine,School of Medicine
     • Department of Otorhinolaryngology,University of Tokyo Branch Hospital / Masahiro Mizuno/p247~248
     • Department of Ophthalmology,University of Tokyo Branch Hospital / Makoto Araie ; Mikiro Mori ; Tetsuro Oshika ; Hideki Tsuji ; Ako Masuda ; Maki Sekine/p249~251
     • Department of Obstetrics and Gynecology,University of Tokyo Branch Hospital / Takashi Kawana ; Ken Takizawa ; Yoshio Kato ; Toshiyuki Kojima ; Toru Takeuchi ; Osamu Nishii ; Yo-ichi Satoh ; Yoshio Koizumi/p252~253
     • Department of Pediatrics,University of Tokyo Branch Hospital / Hiroshi Hayakawa ; Tsutomu Iwata ; Takashi Igarashi ; Minami Ohuchi ; Fusako Komoda ; Katsuya watanabe ; Masaru Takamizawa/p254~255
     • Department of Dermatology,University of Tokyo Branch Hospital / Masutaka Furue ; Kanako Kikuchi ; Hitoshi Okochi ; Fuyuki Ogata ; Hidenori Fukunaka/p256~259
     • Department of Urology,University of Tokyo Branch Hospital / Tadaichi Kitamura ; Yoshio Hosaka ; Akira Kimura ; Masayuki Sugimoto ; Shigeharu Kurimoto ; Hiroshi Fukughara/p260~261
     • Department of Oral Surgery,University of Tokyo Branch Hospital / Yasuharu Tejima ; Toshimoto Tengan ; Katsumi Ohashi ; Osamu Okuda/p262~263
     • Department of Psychiatry, University of Tokyo Branch Hospital / Yoshio Sekine ; Hiroyuki Ono ; Katsubumi Matsunami ; Osamu Yamada/p264~265
     • Department of Orthopaedic Surgery, University of Tokyo Branch Hospital / Akira Nagano ; Yoshio Takatori ; Nagatsugu Kuroshima ; Takashi Shimoaka/p266~267
     • Central Clinical Facilities //p268~272
     • Department of Laboratory Medicine, University of Tokyo Branch Hospital / 'Toshikazu Murakami ; Kenmei Takaichi ; Kenji Yamamoto ; Hisako Endo ; Yasushi Ito ; Takeshi Sasaki/p268~269
     • Department of Surgical Operation, University of Tokyo Branch Hospital / Mitsuru Yamakawa ; Jun Maeda ; Choku Yajima/p270~270
     • Department of Anesthesiology, University of Tokyo Branch Hospital / Megumi Tagami ; Mieko Chinzei ; Choku Yajima ; Hisayoshi Tamai ; Takae Umeyama/p271~272
     • University of Tokyo Branch Hospital Pharmacy / Hideki Ono ; Yutaka Hasegawa/p273~274
     • Institute for Brain Research //~286
     • Department of Neuro-cell Biology, Institute for Brain Research / Nobutaka Hirokawa ; Akihiro Harada ; Sumio Terada/p275~277
     • Department of Neuropathology, Institute for Brain Research / Yasuo Ihara ; Fumitaka Oyama ; Maho Morishima ; Masato Hasegawa ; Tsuneo Yamazaki/p278~279
     • Department of Neurophysiology, Institute for Brain Research / Tomoyuki Takahashi ; Kayoko Onodera ; Toshiya Manabe ; Tetsuhiro Tsujimoto/p280~281
     • Department of Biochemistry, Institute for Brain Research / Tatsuya Haga ; David Saffen ; Kimihiko Kameyama ; Fumio Nakamura ; Kazushige Tohara/p282~284
     • Department of Neurobiology, Institute for Brain Research / Kunitaro Takahashi ; Harumasa Okamoto ; Yasushi Okamura ; Haruo Okado/p285~286
     • Institute of Medical Electronics //~294
     • Department of Basic Bioengineering Research, Institute of Medical Electronics / Akira Kamiya ; Masahiro Shibata/p287~289
     • Department of Clinical Medicine, Institute of Medical Electronics / Kou Imachi ; Kazunori Baba ; Tsuneo Chinzei ; Yusuke Abe/p290~291
     • Department of Engineering Science, Institute of Medical Electronics / Shoogo Ueno ; Keiji Iramina ; Masakazu Iwasaka/p292~294
     • Research Institute of Logopedics and Phoniatrics //p295~301
     • Department of Speech Science, Research Institute of Logopedics and Phoniatrics / Shigeru Kiritani ; Satoshi Imaizumi ; Kenji Itoh/p295~296
     • Department of Speech Physiology, Research Institute of Logopedics and Phoniatrics / Seiji Niimi ; Koichi Mori/p297~298
     • Department of Cognitive Neuroscience, Research Institute of Logopedics and Phoniatrics / Morihiro Sugishita ; Yoshihiro Takayama ; Sohtaro Sekimoto/p299~301
     • Animal Center for Biomedical Research / Michio Fujiwara ; Ryo Harasawa/p303~305
     • Radiation Research Institute / Kunio Shinohara ; Kenmei Takaichi ; Takahiko Suzuki ; Yoshitake Murayama ; Shinsuke Katoh/p307~310
   • 1997 (1)
   • 1998 (2)
   • 1999 (1)
  • 2000~2009 (1)

東京医学 : 東京大学大学院医学系研究科・医学部年報の書誌情報

簡易表示

詳細表示

書誌情報

簡易表示

詳細表示

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3422562/1

この資料は、著作権の保護期間中であるか、著作権の確認が済んでいない資料のためインターネット公開をしていません。閲覧を希望される場合は、国立国会図書館または図書館送信参加館へご来館ください。
デジタル化資料のインターネット提供について

図書館送信参加館にご来館になる場合は、来館予定の図書館へ利用方法の確認をお願いいたします。
「書誌ID(国立国会図書館オンラインへのリンク) 」が表示されている資料は、遠隔複写サービスもご利用いただけます。

図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)について
図書館送信参加館一覧
遠隔複写サービス の申し込み方

機能マウス操作キーボード操作
コマ送りの向きを反転するコマ送り方向反転ボタン(右向き) コマ送り方向反転ボタン(左向き)
次のコマに進む上の表示がコマ送り方向反転ボタン(右向き)のとき:ビューア部右端をクリック
上の表示がコマ送り方向反転ボタン(左向き)のとき:ビューア部左端をクリック
上の表示がコマ送り方向反転ボタン(右向き)のとき:→
上の表示がコマ送り方向反転ボタン(左向き)のとき:←
前のコマに戻る上の表示がコマ送り方向反転ボタン(右向き)のとき:ビューア部左端をクリック
上の表示がコマ送り方向反転ボタン(左向き)のとき:ビューア部右端をクリック
上の表示がコマ送り方向反転ボタン(右向き)のとき:←
上の表示がコマ送り方向反転ボタン(左向き)のとき:→
先頭コマに移動その他ボタンを押してメニューを表示してから先頭ボタンHome
最終コマに移動その他ボタンを押してメニューを表示してから最終ボタンEnd
コマ数指定移動[コマ番号]からコマ数を選択
画像を拡大ホイールを上に回す
拡大ボタン
画像を縮小ホイールを下に回す
縮小ボタン
画像の表示範囲を動かす画像をクリック&ドラッグ
フルスクリーン(ビューア部の拡大)表示フルスクリーンボタンF
フルスクリーン(ビューア部の拡大)解除[フルスクリーン解除]F
画像全体を画面内に収める縦横合わせボタンG
画像の横幅を画面内に収める画面の横幅に合わせて表示するボタンH
90°回転(反時計周り)90°回転(反時計周り)ボタンJ
90°回転(時計回り)90°回転(時計回り)ボタンK
サムネイル一覧を表示するサムネイル一覧ボタンT
複数の画像を合成した全体画像を表示する全体画像ボタン
※この機能は古典籍資料の一部資料でのみ使用できます。
表示画像の画質を調整する画質調整ボタン
※このボタンで調整できるのは閲覧画面に表示している画像です。印刷時の画質は印刷調整画面で調整してください。
書誌、目次、解題・翻刻を表示する詳細情報を表示するボタン
書誌、目次、解題・翻刻を閉じる×ボタン
印刷する印刷するボタン*P
JPEG形式で表示JPEG表示ボタンをクリックし倍率を設定
画像を全コマダウンロードする全コマダウンロードボタン
※公開範囲が「インターネット公開(保護期間満了)」の資料でのみ利用可能です。
特定コマのURLを表示する[URL]*U
音声/映像を再生する再生ボタンP
音声/映像を一時停止する一時停止ボタンP
音声/映像を停止する停止ボタンS
音声/映像をコマ送りするコマ送りボタンCtrl+→:コマ送り
Ctrl+←:コマ戻し
音声/映像の表示領域比率を4:3に設定する4:3ボタンW
音声/映像の表示領域比率を16:9に設定する16:9ボタンW
音声/映像を任意の位置から再生するシークバー
※シークバーのドラッグも可能です。
SHIFT+→:+10秒
SHIFT+←:-10秒
音声を消す(ミュート)ミュートボタンM
音声を消す(ミュート)を解除ミュートボタン(ミュート状態)M
音量を調整する音量スライダー↑↓
再生速度を変更する再生速度変更ボタンU(速くする)
D(遅くする)

*アクセスキーの場合は、表中に「*」をつけています。
  Windows IEでは「ALT」+アクセスキー、Windows FireFoxでは「ALT」+「SHIFT」+アクセスキーのように押して利用します。